1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingute (edaspidi Leping) suhtes, mis sõlmitakse internetis aadressil www.teepood.eu asuvast internetipoest kaupa telliva kliendi (edaspidi Klient) ning Teepood OÜ (edaspidi TEEpood.eu) vahel.

1.2. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ning TEEpood.eu-l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud tingimused kehtivad üksnes nende tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist. 1.3. TEEpood.eu internetipoest tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja on nendega nõus.

2. Lepingu sõlmimine

2.1. Kliendi tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. TEEpood.eu ei pea eraldi oma nõustumisest tellimusega Kliendile teatama. TEEpood.eu loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub konkreetset tellimust Kliendile täitma.

3. Kauba tellimine

3.1. Tellimuse vormistamiseks peab Klient täitma TEEpood.eu internetipoes tellimusvormi.

3.2. Klient on kohustatud tellimuse vormistamisel esitama ainult tõeseid andmeid. Juhul, kui Klient on tellimuse täitmisel esitanud ebakorrektseid andmeid, ei vastuta TEEpood.eu sellest tekkinud tagajärgede eest.

3.3. Kliendil on võimalus soovitavat kaupa lisada ostukorvi, kuid enne tellimuse vormistamist on sama kaup kättesaadav ka teistele Klientidele.

3.4. Tellimuse vormistamist alustades asetab Klient toote(d) ostukorvi, läheb kassasse ja sisestab enda kontaktandmed. Järgmisena valib Klient endale sobiva kauba kohaletoimetamise viisi.

3.5. Kui Klient on veendunud, et kõik esitatud andmed, tooted ja kogused on õiged ning ta nõustub käesolevate ostutingimustega vajutab ta nupule „Esita tellimus“. Pärast seda kuvatakse kliendile tema tellimus ning juhised tellimuse eest tasumiseks. Kliendi esitatud e-posti aadressile saadetakse tellimuse kinnitus, millel on samuti tellimuse tasumiseks vajalikud juhised.

4. Kauba hinnad ja postikulu

4.1. TEEpood.eu internetipoes müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes. TEEpood.eu-l on õigus ühepoolselt muuta hindu. Kui Klient edastas tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib tema jaoks hind, mis kehtis tellimuse esitamisel ning on märgitud tema arvele.

4.2. Kauba hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu, mis sõltub Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist.

5. Tasumine

5.1. Tellimuse eest tasumine toimub pangaülekandega TEEpood.eu pangakontole.

5.2. Pärast tellimuse esitamist saadab TEEpood.eu Kliendi e-mailile tellimuse kinnituse, milles on äratoodud TEEpood.eu pangakonto number ning rekvisiidid. Kui Klient ei ole tellimuse eest vähemalt 3 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest alates tasunud, tühistab TEEpood.eu selle tellimuse.

6. Kauba kohaletoimetamine

6.1. Kliendil on võimalik valida erinevate kohaletoimetamise viiside vahel:

6.1.1. Omniva pakiautomaatide vahendusel Eesti Vabariigi piires;

6.1.2. Omniva postkontorite vahendusel Eesti Vabariigi piires;

6.1.3. Itella SmartPOST pakiautomaatide vahendusel Eesti Vabariigi piires;

6.1.4. DPD pakiautomaatide vahendusel Eesti Vabariigi piires;

6.1.5. DPD kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires;

6.1.6. TEEpood.eu kullerteenuse vahendusel Tartu linna ja lähiümbruse piires (valiku tegemiseks on vajalik sisestada postiindeks).

6.2. Kõik e-poest ostetud kaubad, mis on TEEpood.eu laos, jõuavad Kliendi poolt valitud pakiautomaati või tellitud aadressile 1 kuni 3 tööpäeva jooksul pärast postitamist. Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani järgnevatel tööpäevadel. TEEpood.eu postitab paki hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast Kliendi poolt tellimuse eest tasumist.

6.3. Omniva, SmartPOSTi ja DPD vahendusel saab Klient kauba tellida pakiautomaati. Tellimuse vormistamisel tuleb nimekirjast valida sobivaim pakiautomaat kauba kättesaamiseks. Paki saabumisel pakiautomaati saadetakse Kliendi mobiilile ja/või e-postile teade ning isiklik uksekood. Kliendil tuleb kood sisestada pakiautomaadi ekraanil, seejärel avaneb pakiautomaadi uks ja Klient saab kauba kätte. Saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest.

6.3.1. Kui Klient ei ole pakil 7 päeva jooksul järgi käinud, tagastatakse see TEEpood.eu-le. Kui pakk on saatjale tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Kliendil tasuda tagastamise ja uuesti saatmise postikulu (st. kahekordne postikulu). Juhul, kui Klient ei avalda 2 nädala jooksul pärast paki tagastamist soovi paki kättesaamiseks, tühistatakse tellimus ning tagastatakse Kliendile tellimisel tasutud summa, millest on maha arvatud kahekordne postikulu (saatmise ja tagastamise eest).

6.4. Kui Klient valib tellimuse esitamisel tarnemeetodiks Omniva pakk postkontorisse, siis saadetakse pakk Kliendi poolt valitud postiasutusse ning Klienti teavitatakse SMS-i ja/või e-posti teel (juhul, kui klient on nimetatud kontaktandmed TEEpood.eu-le avaldanud). Paki väljavõtmata jätmisel kehtib punktis 6.3.1. sätestatu.

6.5. Kui Klient on kohaletoimetamise viisiks valinud kulleri või Omniva pakk postkontorisse, tuleb pakki vastu võttes alati veenduda, et nii pakend kui paki sisu on terve. Juhul, kui pakis olevatel toodetel esineb defekt, tuleb see fikseerida kohapeal pakki vastu võttes (kulleri juuresolekul või postkontoris pakki vastu võttes). Pärast seda tuleb viivitamatult võtta ühendust TEEpood.eu-ga, kes suhtleb transportiettevõttega edasi.

6.6. Kui Klient tellib vähemalt 36€ väärtuses kaupa, laieneb talle tasuta postitamise võimalus Omniva või DPD pakiautomaatidesse.

6.7. TEEpood.eu ei vastuta paki kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus on tekkinud postiteenust pakkuva ettevõtte süül või vääramatu jõu tõttu.

7. Lepingust taganemine ja Kliendi õigus kaup tagastada

7.1. TEEpood.eu-l on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud TEEpood.eu-le vähemalt 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest.

7.2. TEEpood.eu-l on õigus Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik Kliendile tarnida (eelkõige kauba lõppemise tõttu). Klienti informeeritakse sellest esimesel võimalusel telefoni või e-maili teel. Kliendi tasutud summad tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Kliendi poolt osundatud pangakontole.

7.3. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates. Selleks tuleb Kliendil saata e-kiri aadressil info@teepood.eu ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info: ostja nimi, tagastatav kaup, tellimuse ja/või arve number, tagastamise põhjus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Klient on kohustatud tagastama kauba originaalpakendis koos kõikide markeeringutega TEEpood.eu-le aadressile Pähna 11-5, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713 või Tartu Lõunakeskuse pakiautomaatidesse (Omniva, Itella SmartPOST või DPD). Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Kliendile tagastatakse tellimuse eest tasutud summa Kliendi poolt osutatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba tagastamise teate kättesaamisest TEEpood.eu poolt. Kauba tagastamine toimub Kliendi kulul ja TEEpood.eu ei hüvita kauba tagastamise kulu. Juhul, kui Klient kasutab kauba tellimisel pakiautomaadist erinevat tarneviisi (nt. kullerteenus), siis tagastab TEEpood.eu Kliendile vaid tavapärase postikulu.

7.4. Klient on kohustatud tellitud paki avama ettevaatlikult ja seda mitte kahjustama. Juhul, kui Klient on pakki avades kahjustanud ise toodet, ei ole Kliendil õigus toodet TEEpood.eu-le tagastada.

7.5. Toidukaupu tagastada ei saa.

7.6. Kliendil on õigus TEEpood.eu-ga vaidluses lahenduseni mitte jõudmise korral vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole – www.komisjon.ee.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. TEEpood.eu vastutab Kliendi ees, kui Kliendile on kahju tekkinud TEEpood.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.2. Klient vastutab TEEpood.eu ees, kui TEEpood.eu-le on kahju tekkinud Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9. Kauba lepingutingimustele mittevastamine

9.1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Pretensioonide esitamise tähtaeg on 2 aastat. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud TEEpood.eu e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib TEEpood.eu probleemi lahendamata jätta.

9.2. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

9.2.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

9.2.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

9.2.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

9.2.2.2. parandamine ebaõnnestub,

9.2.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

9.2.2.4. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

9.3. TEEpood.eu ei ole kohustatud puudustega kaupa parandama või välja vahetama:

9.3.1. kui viga on tekitatud kauba valest kasutamisest;

9.3.2. kui viga on tekkinud paki valest avamisest;

9.3.3. kui viga on tekkinud kauba valest käsitlemisest;

9.3.4. kui viga on tekkinud kauba tavapärasest kulumisest

9.3.5. kui tootel puudub ostu tõendav dokument (arve, leping vms.)

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. TEEpood.eu-l on õigus koguda ja töödelda Kliendi poolt TEEpood.eu-le avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks. TEEpood.eu-l on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi või e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

10.2. Kliendi isikuandmed, mis on vajalikud kauba transportimiseks Kliendile, edastatakse vastavat teenust osutavaile ettevõtteile.

10.3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

10.4. Kliendi isikuandmeid töötleb Teepood OÜ, registrikood 11500349, asukoht Pähna 11-5, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713.

11. Muud tingimused

11.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja TEEpood.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Viimati muudetud: 17.03.2022